PROFITUBE NA KONGRESU V ZAKOPANÉM


Naše firma PROFITUBE prezentovala nejnovější technologii potrubní pošty na stánku v rámci jubilejního 10. ročníku kongresu MODERNÍ TECHNOLOGIE 2024. Kongres se konal v hotelu Nosalowy Dwór v Zakopaném, kde se odborníci a přednášející se zabývali nejdůležitějšími otázkami týkajícími se infrastrukturních a logistických řešení zaváděných ve zdravotnických zařízeních, která mají vliv na zlepšení kvality jejich fungování a optimalizaci nákladů nemocnic.