Automatické laboratoře

Automatické laboratoře

Plně automatické doručení a vyhodnocení biologických vzorků.

Sortéry

Plně automatické třídění transportovaných vzorků.

Automatická vykládka

Bezobslužné doručení a vyložení laboratorních vzorků.

Autolab 4.0

Komplexní řešení automatizace přepravy, distribuce a vyhodnocování vzorků.