Automatické laboratoře

Automatické laboratoře

Plná integrace potrubní pošty do laboratorních analyzátorů, automatické doručení a zpracování vzorků.

Sortéry

Plně automatické třídění transportovaných zkumavek s možností následné redistribuce na odloučená pracoviště pomocí potrubní pošty.

Automatická vykládka

Bezpečné doručení a automatické vyložení laboratorních vzorků z pouzdra.

Autolab 4.0

Komplexní monitorované řešení automatizace přepravy, distribuce a vyhodnocování vzorků.