Naše produkty a služby

potrubní poštA

Potrubní pošta zajišťuje automatizovanou přepravu vzorků, léků, krve, cytostatik, dokumentů apod. ve speciálních pouzdrech po celém areálu nemocnice, mezi jednotlivými pracovišti, laboratoří, krevním centrem, lékárnou apod.

Robotizované lékárny

Automatický skladový systém, který dokáže připravit jednotlivá balení léků, zajistit jejich příjem, uskladnění, evidenci a výdej dle požadavků na veřejnou, či nemocniční část nebo distribuovat pomocí potrubní pošty.

Automatizované laboratoře

Automatické sortování příchozích vzorků pro jednotlivá pracoviště. Integrace do laboratorních analyzátorů, redistribuce v rámci různých laboratoří automatickou vykládkou.

Přepravní roboti

Autonomní dopravní systém pro nemocnice, ústavy sociální péče, hotely, letiště, nákupní střediska a další