PLNĚ AUTOMATICKÉ LABORATOŘE – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE V DOBĚ EPIDEMIE

Manipulace se vzorky v nemocnicích umožňuje šíření choroboplodných zárodků a infekcí. Díky automatizaci tohoto procesu a využíváním potrubní pošty dojde ke snížení rizika přenosu virů a choroboplodných zárodků na minimum.

Abychom splnili očekávání našich zákazníků a poskytli jim maximální možnou bezpečnost, nabízí výrobce firma Sumetzberger a naše společnost jako její autorizovaný zástupce následující řešení pro automatizaci přepravy vzorků do laboratoře:

 

Systém automatické vykládky vzorků:

  • do laboratoře budou doručeny pouze vzorky s žádankami. Pouzdra jsou přepravována v uzavřeném systému.
    Integraci potrubní pošty k analytickým laboratorním linkám
  • vzorky/zkumavky s čárovými kódy budou doručeny do laboratoře ve speciálních, antimikrobiálních autovykládkových pouzdrech a budou vloženy přímo do analyzátoru.

 

V obou těchto řešeních jsou do laboratoře dodávány pouze vzorky:

  • zaměstnanci laboratoře nejsou v kontaktu s přepravními pouzdry. Toto řešení zajišťuje zvýšení bezpečnosti a efektivity práce a rychlé dodání vzorku přímo do analyzátoru bez možnosti přenosu infekce a křížové kontaminace. Automatizace přepravy vzorků potrubní poštou Sumetzberger také snižuje šíření infekce a eliminuje nutnost pohybu personálu v rámci objektů nemocnice na minimum
  • zdravotnický personál se nemusí pohybovat mezi odděleními, aby předal materiál na příslušné pracoviště….

 

Díky výše uvedeným řešením jsou v nemocnici veškeré materiály přepravovány moderní technologií, nepřepravují je lidé. V důsledku toho je přenosu virů a choroboplodných zárodků snížen na minimum.