czech

Hodnocení spokojenosti spolupráce se společností

PROFITERM PROTECH s.r.o. / PROFITERM PROCZECH s.r.o.KONTATNÍ INFORMACE

1. PRODUKT - TECHNOLOGIE POTRUBNÍ POŠTY

Hodnocení naplnění očekávání:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení spolehlivosti:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení kvality produktů:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení kvality služeb:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení poměru cena/výkon:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.


2. SPOLEČNOST A JEJÍ ZAMĚSTNANCI

Hodnocení kvality komunikace s našimi zaměstnanci:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení vstřícnosti a odbornosti našich zaměstnanců:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení naši dostupnosti (telefon, e-mail, www):

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení celkové důvěryhodnosti naší společnosti:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.


3. OBCHODNÍ ČÁST – NÁVRH TECHNOLOGIE, PŘÍPRAVA, SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Hodnocení kvality komunikace s pracovníky obchodního oddělení:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení způsobů řešení problémů, zodpovídání dotazů:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení dodržování stanovených termínů (zasílání nabídek, schůzky):

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení kvality obdržených podkladů (úplnost, srozumitelnost, názornost):

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.


4. REALIZAČNÍ ČÁST – DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNOLOGIE, JEJÍ ROZŠIŘOVÁNÍ

Hodnocení dodržování sjednaných termínů při realizaci:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení technických znalostí realizačního oddělení:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení naší schopnosti operativně řešit vzniklé problémy a změny:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.


5. SERVISNÍ ČÁST – PREVENTIVNÍ A PORUCHOVÝ SERVIS

Hodnocení odborných znalostí servisních techniků:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení dodržování sjednaných termínů (nástup na servis):

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení systému hlášení závad (dostupnost, jednoduchost):

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení spokojenosti se zavedeným prováděním servisních činností – návrh na vylepšení:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Hodnocení poměru „cena/výkon“:

V případě nespokojenosti
můžete uvést důvod.

Další připomínky, náměty, důvody nespokojenosti

© 2017 PROFITERM PROTECH s.r.o. | PROFITERM PROCZECH s.r.o.
Získané informace v rámci obchodního styku, včetně osobních údajů jsou dále evidovány
a zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.
Více informací najdete na našich webových stránkách. V případě dotazů nás kontaktujte.